• Nederlands
  • Engels
 

Missie

Mens


Het begeleiden van mensen bij het bewust worden en contact maken met hun innerlijke bron van mogelijkheden om een gelukkig en succesvol leven te leiden.

Ieder mens heeft zijn unieke identiteit met eigen doelstellingen, talenten, normen, waarden en overtuigingen. Deze geven op onbewust niveau richting aan uw leven. Door contact te maken met deze richtingwijzers en de belemmeringen op te lossen, kunt u bewuster richting geven aan uw leven. Als deskundige en ervaren procesbegeleider, helpt Heliotropo u graag met uw zoektocht naar richting en geluk in uw leven.       




Organisatie


Het onderzoeken, adviseren en begeleiden van direktie, management en medewerkers om Mensen en Bedrijfscultuur in lijn te brengen met de bedrijfsdoelen.

Het ontwikkelen van een organisatie is altijd en samenspel van individuen die zich ontwikkelen en een team dat zich ontwikkelt. Wanneer u aan dit proces sturing wilt geven, heeft u overzicht en betrokkenheid nodig. Als deskundige en ervaren procesbegeleider, helpt Heliotropo u en uw team om individuele- en collectieve organisatiedoelstellingen te verhelderen en realiseren. Vervolgens ontstaat er een mindset van alle betrokkenen door perspectief te ontwikkelen en de focus te leggen waar het meeste resultaat kan worden behaald. Zo draagt Heliotropo bij tot de ontwikkeling van uw  toporganisatie met een diepe persoonlijke betrokkenheid.

Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:



Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved