• Nederlands
  • Engels
 

Testimonials

Uitspraken

Evaluatie met een teamleider na verandertraject op het gebied van mensen en bedrijfscultuur: De eerste ontmoeting met jou was er een van directe openheid en vertrouwen. Door je houding/gedrag kreeg ik direct vertrouwen in onze samenwerking en het slagen van de missie. Ik had nog wel wat reserves met de te hanteren methode (m.n. de organisatie-opstelling), maar dat zat meer in mij (onbekendheid met..) Ik heb het contact met jou als zeer prettig ervaren en de gesprekken waren zeer constructief. Door je uitstraling draag je bij aan een open communicatie. Ik vond het een goede samenwerking, waarbij over en weer openheid was met respect voor elkaars gedachten. De aanvangspositie was dat er binnen het cluster veel werd geleefd in het verleden en er geen vertrouwen was in elkaar. Er was een gesloten houding naar elkaar toe en er werd meer over elkaar gesproken dan met elkaar. Een en ander voortkomend uit een jarenlang opgebouwd wantrouwen door allerlei onuitgesproken zaken. Het resultaat is dat de verhoudingen zeer weer genormaliseerd zijn en het verleden wordt met rust gelaten. Er is meer rust in het cluster. Ik merk wel dat een aantal mensen er nog moeite mee heeft om zaken die hen raken door gedrag/houding van anderen direct te bespreken met anderen. Daar ligt nog wel een individueel traject vanuit mij naar de medewerkers. Ik heb het gevoel dat dat wel goed gaat komen. Is een leerproces. Ze zijn er ook wel van overtuigd dat zaken direct uitspreken als het nodig is een goede zaak is, maar individueel hebben enkele mensen soms nog een te hoge drempel. Ze zijn in ieder geval bezig om meer naar de positieve kanten van elkaar te kijken. Ben uitermate tevreden over het resultaat, heb in het begin zeker mijn twijfels gehad. Ik geloofde er niet zo in, nu kan ik zeggen dat wat je mij in ons eerste gesprek aangaf, gewoon klopt en is gebleken. Wat ik heb geleerd is, goede zaken goed te doen en dat het niet nodig is om lasten van anderen uit het verleden over te nemen. De 2-daagse training hebben wij als erg positief ervaren. We zijn met een goed gevoel huiswaarts gegaan. Jou kwaliteiten zijn luisteren, benoemen, vertrouwen.Mijn algemene beoordeling is erg positief. Ik ben erg tevreden. Als je een ander zou adviseren om met mij in zee te gaan, wat zou daarvoor de reden zijn? Je bent door jouw inbreng in staat om een vastgelopen groep mensen weer in beweging te krijgen. Je bent in staat om mensen weer met een positieve blik naar anderen te laten kijken om van daaruit met elkaar weer verder te kunnen. Mocht ik weer met een soortgelijke groep te maken krijgen (niet geheel uitgesloten i.v.m. de samenvoeging waarover we gesproken hebben) en de indruk krijgen dat ook deze groep een "zetje" nodig heeft, dan kom ik zo weer bij jou terecht. Nogmaals bedankt. Bob Brinks Gemeente Helmond

 Ervaring van een samenwerkingspartner met Icis Coaching & Counseling: Joyce "...
 Evaluatie met een teamleider na verandertraject op het gebied van mensen en bedr...
 Evaluatie met een directeur na verandertraject op het gebied van mensen en bedri...
 Arbeids- en Organisatieopstellingen (blinde opstelling): "zij had haar case voo...
 Arbeids- en Organisatieopstellingen en reactie op ervaring case-inbrenger: "Ik ...
 Onzekere medewerker: Een medewerker die niet langer dan een half jaar bij een w...
 Faalangst (en het hele gezin s nachts wakker houden): Hij was een VWO-leerling ...
 Burnout: Hij voelde zich verantwoordelijk voor iedereen en ging tot s avonds la...
 Lichamelijk en geestelijk geweld: "Ik heb een verleden met een relatie waarin i...
 Dochter had faalangst: "Mijn dochter die nu op de middelbare school zit had al ...
 Jongste zoon durfde zijn ruimte niet in te nemen: "Onze jongste zoon( in een gr...
 Familieopstelling met partner (om eigen kinderen te ontlasten): "Mijn vrouw en ...
 Familieopstellingen en veranderingen: "Innerlijk lijkt het alsof ik naar een be...
 Familieopstelling: Hij kon al jaren zijn hoofd niet omdraaien. Zijn hoofd en sc...
 Reintegratie: Hij was al ruim 3 jaar werkloos. Na 27 jaar dienstverband werd hi...
 Persoonlijke ontwikkeling (direkteur): Hij is direkteur van een organisatie met...
 Hoi Joyce, zowel voor ons bedrijf Inner game als voor mijn relatie met San en on...
 Beste Joyce, In de gemeente Balen werd een traject opgestart rond 'klantgerich...
Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved