• Nederlands
  • Engels
 

Familieopstellingen

Als “iets” u beweegt! Familieopstellingen nodigen mensen uit die een nieuwe toegangsweg tot een vervuld en gelukkig leven willen vinden. Veel mensen hebben de ervaring dat ze ondanks intens werken aan zichzelf steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomen. Heel vaak weten ze niet waarom. Ze zijn verstrikt in patronen die niet alleen uit de persoon zelf komen, maar van oorsprong uit hun familie onbewust zijn overgenomen. Familieopstellingen maken de onbewuste patronen duidelijk die door generaties heen worden overgedragen. Ze bieden inzichten op een heel diep niveau die helpen om ons leven positief te veranderen.

De familieopstellingenmethode wordt door vele therapeuten in landen over de hele wereld gebruikt op diverse gebieden van psychologie en gezondheid. Met name in Duitsland heeft het werk een grote toevlucht genomen en het wordt ook toegepast bij diverse psychische problemen en, ernstige ziekten en relatieproblemen.

 

Wat is het?

We worden allemaal binnen een familie geboren. We hebben grootouders, een vader, moeder en (eventueel) broers en zusters. Als we het ouderlijk huis verlaten, stichten we een gezin. Dit samen vormt ons familiesysteem. Een familiesysteem kun je zien als een mobilé. Iedereen voelt een diepe verbinding met zijn/haar systeem. Als ergens in het mobilé de balans wordt verstoord, dan volgt onbewust meteen op een andere plek een reaktie van iemand binnen het systeem om de balans te herstellen door middel van bepaalde gedragingen en/of gevoelens die niet verklaarbaar zijn. In basis heeft ieder mens recht op;

1) erkenning van zijn plek; 
bijvoorbeeld: een 1e kind komt vlak na de geboorte te overlijden. Het 2e kind wordt geboren en krijgt dezelfde naam als het 1e kind. Automatisch wordt het 2e kind als vervanger van het 1e gezien en krijgen ze allebei geen erkenning van hun eigen plek.

2) de juiste volgorde; 
bijvoorbeeld:door omstandigheden (een ouder is jong overleden) nemen kinderen een ouderrol over. Zij hebben hun kindpositie verloren. Eens volwassen, belet het hun om ten volle als partner of ouder in het leven te staan. Ze zitten gevangen in hun verleden en missen de kracht van het nu. 

3) balans tussen geven en nemen; 
bijvoorbeeld: als er binnen een huwelijk of relatie de ene partner meer geeft dan neemt van de ander. 

 

Oorzaken van verstoringen binnen een familiesysteem zijn onder andere:

Ongewenste geboorte, miskraam, abortus, vermissing, ontkenning, uitstoting van familieleden, geheimen, emigratie, adoptie, echtscheiding, alcohol- en/of drugsverslaving, oorlog en andere extreme gebeurtenissen, dood van een dierbare, dood in het kraambed, erfenis.

 

Werkwijze

Kern van de werkwijze is het opstellen van het familiesysteem met behulp van plaatsvervangers. Een familieopstelling start met de vraag van een cliënt: deze vraag blijft leidraad gedurende de opstelling. De methode maakt gebruik van feiten: feiten uit de families van beide ouders, de situatie waarin men geboren en opgegroeid is en de huidige leefsituatie. Eerst wordt de vraag van de cliënt verhelderd en vandaar uit kiest de begeleider wie of wat er wordt opgesteld. Vervolgens stelt de cliënt plaatsvervangers uit de groep deelnemers op voor zichzelf en zijn/haar familieleden. Zonder na te denken en volgens een eigen innerlijk beeld ontstaat er een psychologisch landschap. Het bijzondere van deze werkwijze is dat de opgestelde plaatsvervangers, op de hen door de cliënt toegewezen plek, toegang blijken te krijgen tot dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als degene die zij representeren. Daardoor wordt de verborgen dynamiek van de verstrikking zichtbaar. Onder begeleiding ontvouwt zich een situatie waardoor de opstelling in beweging komt en een ieder zijn/haar juiste plek binnen het systeem (her)vindt. Door woorden te laten uitspreken bij het nieuwe beeld, ontstaat er ook een andere ervaring: soms groeit er aanvaarding met hoe het is, vaak kan er een nieuwe ingang gevonden worden om persoonlijke moeilijkheden tot een “oplossing” te brengen.

 

Voor wie en wanneer kunnen opstellingen werken?

Wanneer levensdoelen steeds moeilijker bereikbaar lijken, een gevoel bestaat “ik heb geen plek, ik hoor nergens bij, niemand houdt van mij” en dergelijke existentiële vragen, voortdurend bij conflictsituaties betrokken zijn, bij oprechte belangstelling naar diepe levensvraagstukken, chronisch lichamelijke klachten, psychische en emotionele stoornissen, waaronder eetstoornissen, depressies, angsten en een aantal psychiatrische ziektebeelden.

 

Wat kun je daarmee bereiken?

Voor de deelnemers zijn er meerdere effecten: Het uitwerken van (een deel van) de verstrikking binnen de eigen familie, kan de helende stroom van liefde weer  voelbaar maken die aan de basis van het leven ligt. Het zien en mee-ervaren van opstellingen van medegroepsleden is een verrijkende en verreikende ervaring door het uitbreidende inzicht in de werking van familiesystemen. Als plaatsvervanger in een opstelling ervaart men gevoelens en lijfsensatie vanuit een totaal andere context, waardoor de ruimte voor eigen gevoelens en ervaringen wordt vergroot.

 

Hoe is het ontstaan?

Bert Hellinger werd in 1925 in Duitsland geboren. Hij studeerde filosofie, theologie en pedagogiek. Hij was priester, schoolhoofd en missionaris in Zuid-Afrika. Tijdens de studies die hij daarna volgde ontdekte hij dat sommige gebeurtenissen gedurende generaties in relatiesystemen van families doorwerken. Hij ontdekte het belang van rangorde, verborgen loyaliteiten en de noodzaak van evenwicht tussen geven en nemen in families. Het werd Bert Hellinger steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden.

 
Vormen van familieopstellingen:

Individueel of in een groep.

Kosten, tijd en lokatie:

 

- 95 euro voor de inbreng van een thema/vraag (exclusief éénmalige intakekosten)
- 65 euro als representant

van 9.30 tot 18.00 uur
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven 


Data
zaterdag : 13 juni 2020
zaterdag : 04 juli 2020
zaterdag : 18 april 2020
zaterdag : 21 maart 2020
zaterdag : 15 februari 2020
zaterdag : 18 januari 2020
zaterdag : 16 mei 2020
Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved