• Nederlands
  • Engels
 

Het Talentenspel voor volwassen

Ben je op zoek naar je talenten en/of je (levens)missie, weet je niet of je op het goede pad loopt, mis je inspiratie, ben je het contact met je innerlijke motivatie kwijt, krijg je geen energie van de dingen die je doet, gaan de dingen die je doet moeizaam in je leven of heb je behoefte aan duidelijkheid over de voor jou juiste richting in je leven, studie en/of werk? Dan is het talentenspel een interventie die jou kan helpen om duidelijkheid te krijgen en verandering in je leven, studie en/of werk te brengen.

Iedereen wordt geboren met talenten die in de loop van het leven door omstandigheden worden aangewakkerd danwel gedoofd. Zoals kinderen die op jonge leeftijd te horen krijgen dat ze niet kunnen tekenen, zingen, dansen, organiseren of leren. Terwijl deze talenten diep van binnen wel aanwezig zijn wordt er besloten om er niks mee te doen. Want ik kan het toch niet. Hierdoor blijven talenten onbenut. Of men kent de eigen talenten niet.

Talenten geven kleur aan de mens en zijn de bouwstenen van onze (levens)missie. Hoe meer iemand bewust is van zijn of haar talenten en daarmee verbonden is, des te eenvoudiger wordt het om de dingen te doen die gemakkelijk gaan en gelukkig maken. Hoe duidelijker iemand zijn of haar (levens)missie voor ogen heeft, hoe gemakkelijker het wordt om keuzes te maken en richting te kiezen in het leven, werk, studie en relaties.

Wat is het?

Het Talentenspel is een middel tot het ontdekken van je unieke talenten, hoe deze talenten samenwerken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, het contact met je omgeving en je bijdrage in de maatschappij, je (levens) missie.

Werkwijze

Het Talentenspel bestaat uit twee borden. het eerste is het Ronde Tafel bord; hiermee beginnen we het spel. Dit dient om je talenten te leren kennen, de onderlinge relaties te zien, en als koning/koningin inzicht te krijgen in hoe jij je innerlijke koninkrijk regeert.
Het tweede bord is het levensboom bord; dit laat de samenhang en hierarchie van je talenten zien en geeft de blauwdruk van je levensmissie.

Het spel is positief intensief. Het maakt de talenten in je wakker waar je energie van krijgt en zin hebt om dingen te doen. Het aantal benodigde uren is per persoon verschillend. Gemiddeld zijn er 4 tot 5 sessies van 3 tot 3,5 uur per sessie nodig. Afhankelijk van wat we tijdens het Talentenspel tegenkomen en hoe bewust iemand van zijn/haar talenten is. Soms is er tussendoor een coachingssessie nodig om verder te kunnen gaan met het spel.
Aan het einde van elke sessie worden er concrete actieplannen gemaakt om mee aan de slag te gaan. Tussen de sessies houden we minimaal 2 weken de ruimte om te integreren en de actieplannen uit te voeren.

Voor wie is het en wanneer kan het Talentenspel werken?

Individueel

Mensen met levensvragen als;
- Doe ik het juiste werk?
- Wat is de bedoeling van mijn leven?
- Wat moet ik met al mijn talenten?
- Hoe komt het dat ik me niet kan ontplooien?
- Verschillende beroepsmogelijkheden trekken aan mij. Wat moet ik kiezen?
- Hoe word ik gelukkig met mezelf?
- Welke plek moet ik innemen?

Het spel wordt onder begeleiding gespeeld. Het is een inzicht- en integratiespel, en kan bovendien als hulpmiddel dienen bij sollicitatie, loopbaanbegeleiding, teambuilding of therapie. het spel werkt diagnostisch én therapeutisch tegelijk.

Organisatie of teamverband
Binnen organisaties wordt het Talentenspel ingezet bij talentontwikkeling, organisatieontwikkeling en teambuilding. Ontdek je eigen talenten en die van je collega's waardoor er effectief gebruik gemaakt kan worden van de talenten binnen één team. Met als resultaat: betere samenwerking, prettiger werksfeer en een organisatie die beter functioneert.

Wat kun je daarmee bereiken?

Het spel werkt vanuit het inzicht dat iedereen een levensmissie te vervullen heeft waarvoor hij/zij uiteraard de talenten heeft gekregen. Wanneer we onze talenten dienstbaar inzetten voor het grote geheel, krijgen we alles wat we nodig hebben en kunnen we werkelijk gelukkig zijn.

 


Data
Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved